verk400 grafikus felulet
IFRS-nek megfelelő vállalatirányítás a Garantiqa Zrt-nél
2016-08-17
Rendhagyó informatikaórát tartott az R&R Software
2016-10-25

Szoftveres számlázást érintő törvényi változások 2017-ben

A 2016/87. Magyar Közlönyben 2016.06.15-én megjelent 2016. évi LXVI. törvény a pénzügyi-számviteli informatikai rendszerek működését érintően több változást is okoz.

 

Az elmúlt két évben számos, a számlázást és a számlázó programokat érintő változás lépett hatályba; elég csak a közüzemi számlázó programok tanúsítási kötelezettségeit, valamint a NAV részére nyújtandó számla XML adatszolgáltatási követelményeket említeni.

A 2016. évi LXVI. törvény ismeretében kijelenthető, hogy a számlázó programokkal kapcsolatosan a jövő évben további fejlesztési feladatok merülnek majd fel, amelyek az R&R Software által fejlesztett és szállított megoldásokat is érintik.

Az ÁFA törvényre vonatkozó módosítás szerint 2017. január 1-jétől a következő változás áll be:

– A számlákon kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámát, ha a számla ÁFA tartalma eléri, vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot.

Az R&R Software által gyártott, számlázó programokat tartalmazó integrált szoftverrendszerek a Partner/Ügyféltörzsben tárolt vevő adószámot a számlán feltüntetik, így a törvényi kötelezettséget már az aktuálisan elérhető verziókban is teljesítik, amennyiben a vevő adószámát a felhasználó a Partner/Ügyféltörzsben rögzítette.

Az R&R Software által gyártott, számlázó programokat tartalmazó integrált szoftverrendszerek kiegészítéseként az R&R Software olyan támogató funkcionalitást tesz elérhetővé a szoftverben, mely ellenőrzi a vevő adószámának meglétét számlakészítéskor, valamint a vevő adószámának hiánya esetén hibaüzenet küld az ÁFA törvény vonatkozó §-a szerinti áthárított adóösszeg számlánkénti elérése esetén.

Az Adózás rendjéről  szóló törvény módosításainak értelmezése szerint 2017. július 1-jével a következő változások lépnek hatályba:

– A 100.000 Ft ÁFA adóösszeget elérő vagy meghaladó számlák adatairól a NAV felé elektronikus adatszolgáltatást kell biztosítani.

Az R&R Software az Ügyfeleivel kötött szerződések szerinti jogszabálykövetés-szolgáltatás keretében teszi elérhetővé a kötelezettség teljesítéséhez szükséges szoftverfrissítést. A számlázó programokra vonatkozó új műszaki követelményeket meghatározó rendeletek még nem jelentek meg. Az R&R Software e rendeletek alapján fogja megtervezni az általa gyártott és szállított számlázó programokat tartalmazó integrált szoftverrendszerek szükséges és opcionális (kényelmi) kiegészítéseit.

– Az ÁFA bevallásban (belföldi összesítő jelentés) tételesen szerepeltetni kell a számlánként és/vagy partnerenként 100.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó ÁFA tartalmú, vevői és szállítói számlákat.

Az R&R Software opcionálisan, egyedileg egyeztetett specifikáció alapján támogató funkcionalitást készít és szállít a feladat automatizált támogatásához.

 

Az R&R Software számos iparágban, különböző méretű vállalatok részére fejleszt és szállít számlázó programokat tartalmazó integrált szoftverrendszereket, melyeket a szoftverkarbantartás-, és jogszabálykövetés-szolgáltatása keretein belül felkészít az új jogszabályi követelmények teljesítésére, továbbá kiegészítő fejlesztésekkel támogatja a vállalatok ügyvitelének zárt és hatékony működését. E számlázó programokat tartalmazó integrált szoftverrendszerek kiterjednek a közmű- és infokommunikációs szolgáltatók összetett, folyamatszervezett, tömeges számlázására; a pénzügyi szolgáltatók számlázására; valamint a termelő, és kis- és nagykereskedelmi vállalatok vállalatirányítási rendszereiben integrált számlázására is.

Az R&R Software folyamatosan törekszik az általa szállított megoldások technológiai előnyének és értékének fenntartására: termékfejlesztési terveihez, jogszabály-követési szolgáltatásaihoz folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci, szabályozói és jogszabályi változásokat, és tapasztalt szakértői bázisával felkészül azok kezelésére. Az R&R Software megoldásai a szoftverkarbantartás és jogszabálykövetés szolgáltatásnak köszönhetően hosszú távon megőrzik értéküket, mint azt az elmúlt évek alábbi példái is bizonyítják:

– 2011. évi CCIX. tv. 63. §. (5)-(9) bekezdései, valamint ehhez kapcsolódóan az elektronikus információbiztonságról szóló 2011. évi L. tv. és a 77/2013. NFM rendelet kapcsán elvégzett fejlesztések,

– 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, valamint az ezt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet kapcsán elvégzett fejlesztések.