Megoldásaink


Vállalatirányítás (ERP)

Az R&R Software integrált, átfogó és testreszabott, iparág-specifikus funkciókat és képességeket biztosító vállalatirányítási megoldásokat fejleszt és szállít. A saját tulajdonú, közel 30 év üzleti és informatikai tapasztalatával felépített, a legkorszerűbb fejlesztőeszközök és forráskódminőség-biztosítási rendszerek alkalmazásával készülő szoftverek, az auditált bevezetési és ügyfél-támogatási módszertan, valamint 200 munkatárs szakértelme garantálják azt, hogy az Ügyfél befektetése hosszú távon is megőrizze az értékét.

A VERK/400 vállalatirányítási rendszer gyártó és termelő, nagykereskedelmi és logisztikai, valamint pénzügyi szolgáltató cégek, vállalatcsoportok és holdingok részére kínál átfogó, nagyvállalati funkciókat és képességeket.

VERK/400 ismertető weboldal
VERK/400 termékismertető brosúra letöltése
A FusionR vállalatirányítási és működéstámogatási rendszer egyedülálló módon képes a heterogén szolgáltatásportfólió kialakítására és támogatására: infokommunikációs és telekommunikációs szolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók, közműszolgáltatók (víz, szennyvíz, távhő) és városüzemeltető cégek, holdingok részére kínál a központi irányítástól, az egyes vállalatok operatív működéstámogatásán át a központi ellenőrzésig terjedő átfogó, integrált megoldást.

FusionR Utility termékismertető brosúra letöltése
A Vector CDP-n alapuló cDMS csomag gépjármű-márkakereskedők, szervizpontok és importőrök részére kínál számos gépjárműgyártó jóváhagyásával rendelkező vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást.

cDMS ismertető weboldal

Üzleti támogatórendszerek (BSS)

Az R&R Software működéstámogatási rendszerei közműszolgáltatók, infokommunikációs és pénzügyi szolgáltatók, valamint városüzemeltetők részére kínálnak átfogó megoldást, magukban foglalva az ügyfélkapcsolat-kezelési, a szolgáltatás- és termékkezelési, a tömeges számlázási és a bevételbiztosítási, valamint követeléskezelési funkciókat is.

A folyamatokat központilag szabályzó, irányító és támogató, hazai fejlesztésű FusionR BSS és FusionR Utility üzleti alkalmazások proaktívan támogatják a munkavégzést, és képesek a működéstámogatási, az ügyfélszolgálati és a számlázási tevékenységek konvergens kezelésére - ezáltal ideálisak a széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező vállalatok részére is.

FusionR BSS termékismertető brosúra letöltése
FusionR Utility termékismertető brosúra letöltése
A FusionR Sales App mobil munkaerő-támogató rendszer segítségével a FusionR BSS és a FusionR Utility funkciói a terepre is kiterjeszthetők.

FusionR Sales App ismertető weboldal

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

Az R&R Software saját termékeinek integráns részeként, valamint önálló, de integrálható nagyvállalati rendszerként is kínál ügyfélkapcsolat-kezelő megoldásokat.

Segítségükkel az összes, adott ügyfélre vonatkozó információ - például a számlaegyenleg, az utolsó megrendelések, a szállítási kondíciók, a hatályos szerződések, a kapcsolati adatok, a tervezett találkozók, stb. - rendszerezetten kezelhető és tekinthető meg.

Nincs több elveszett akta; hatékonyan és eredményesen folytathatók kampányok, kezelhetők az esetleges reklamációk, és építhető a belső kapcsolati tudásbázis.

cSFA ismertető weboldal

Elektronikus dokumentumkezelés (EDM)

Az R&R Software vállalatirányítási rendszereinek integráns részeként, valamint önálló, de integrálható megoldásként is kínál elektronikus dokumentumkezelést.

A FusionR EDM segítségével a vállalatok működése során keletkező dokumentumok elektronikus változatai tárolhatók, hitelesíthetők, törvényi előírásoknak megfelelően archiválhatók, valamint biztosítható automatikus továbbításuk.

FusionR EDM brosúra letöltése

Vállalati mobilitás (EMM)

Az R&R Software által szállított informatikai rendszerek kivétel nélkül vékonykliens-technológiára épülnek, és webböngészőn keresztül elérhető felhasználói felületeket kínálnak. Ezek segítségével lehetővé válik a távmunka olyan esetekben is, amikor csak szűkös internet-sávszélesség áll rendelkezésre.

FusionR Sales - Minden út a vevőhöz

A FusionR Sales automatizálja és digitalizálja az értékesítés folyamatait, csökkenti az adminisztrációt, időt szabadít fel a magas hozzáadott értékű értékesítési tevékenységre. Összekapcsolja az értékesítési lánc szereplőit, illetve az értékesítési láncban keletkező adatok intelligens gazdálkodásával előmozdítja a piaci lehetőségek kiaknázását.

A FusionR Sales több csatornán és eszközzel képes figyelni és elemezni a piac változásait, a rendszerbe bekerülő adatok pedig azonnal megjelennek a vezetői riporting felületen. A FusionR Sales így valós időben képes értékes elemzéseket szolgáltatni a piac változásairól, ami teljesen új minőséget jelent a stratégiai tervezésben és valós potenciált az üzleti növekedésben.

A FusionR Sales digitális infrastruktúrája nem csak az üzleti tervezőknek, sales és marketing vezetőknek nyújt értékes támogatást, hanem az értékesítők és szállítók munkáját is könnyebbé és hatékonyabbá teszi. Célszerűen kialakított munkafolyamatok révén több idő és figyelem juthat a minőségi értékesítésre, az új üzleti lehetőségek felderítésére is.

FusionR Sales ismertető weboldal

Üzleti analitika (BA)

Az R&R Software üzleti analitika csoportja olyan megoldásokat szállít, amelyekkel leegyszerűsíthető a vállalati tervezés és stratégiaalkotás, optimalizálhatók az üzleti folyamatok, valamint lerövidíthető a piaci változásokra adott reakcióidő.

Az R&R Software IBM, Microsoft és Oracle technológiák, valamint nyílt forráskódú eszközök felhasználásával fejleszt és szállít korszerű üzleti analitikai megoldásokat, amelyek lehetővé teszik felhasználóik részére, hogy vállalatuk működését minden addiginál pontosabban megismerjék és tervezzék: bárhol, bármikor, bármilyen eszközön.

Az R&R Software üzleti analitika szolgáltatásai stratégiaépítéstől a tanácsadáson, a mentoráláson, a karbantartáson és üzemeltetésen át a testreszabott bevezetési projektek ISO 9001:2008 minőségbiztosított végrehajtásáig terjednek.

Üzleti analitika brosúra letöltése

Ellátásilánc-menedzsment és integráció (SCM)

Az ellátásilánc-alapú közgazdaság-tudományi szemlélet szerint a gazdasági teljesítmény növekedése nem csak a cégek belső tevékenységének fejlesztésével érhető el. A vállalkozások közötti kapcsolatok és együttműködés erősítésével, támogatásával minden fél részére hozzáadott érték képezhető, mely valamennyi együttműködő partner hatékonyságát - de különösen versenyképességét - növeli a saját piaci szegmensében.

Az R&R Software saját fejlesztésű FusionR SCC megoldása iparágtól függetlenül biztosít megbízható platformot az üzleti partnerek között megvalósuló, akár nagy tömegű adatmegosztásra.

FusionR SCC brosúra letöltése

Infrastruktúra integrációs szolgáltatások (IIS)

Az R&R Software Infrastruktúra Integrációs Szolgáltatások csoportja a cég belső informatikai rendszereinek működtetése, valamint az R&R Software megoldásainak implementációja és üzemeltetése során szerzett közel 25 éves tapasztalatot alkalmazza projektjei végrehajtásához.

Az IIS csoport széles kompetenciájával vállal fizikai, és virtuális információs infrastruktúrákkal, valamint azok beépítésével kapcsolatos projekteket; tervezéstől a megvalósításon át egészen az üzemeltetés-támogatásig.

IIS brosúra letöltése

Energiamenedzsment

A Future Energy és az R&R Software közös fejlesztése, a SMART ENERGY VISION egy valós idejű információt szolgáltató energiamenedzsment-rendszer, amely Cloud és IoT (Internet of Things) alapokon biztosítja az energiamenedzsment-szolgáltatások legszélesebb palettáját.

A SMART ENERGY VISION rendszer felhasználói nagy pontossággal, valós időben mérhetik és monitorozhatják az elektromos és egyéb vezetékes közmű-felhasználásukat, valamint megújuló- és zöldenergia-termelésüket.

Az innovatív, beépített üzleti analitika eszköz elemzőfunkciók széles skáláját biztosítja az adatok értékeléséhez; így maximalizálható az energiahatékonyság, és stabil alap teremthető a vállalati pénzügyi kontrollinghoz.

SMART ENERGY VISION brosúra letöltése

Egyedi alkalmazásfejlesztés

Rendelkezésre álló Java, RPG, Android és iOS kompetenciái segítségével és közel 25 évnyi, üzleti alkalmazások fejlesztésében szerzett tapasztalatával az R&R Software "zöldmezős" szoftver megoldások minőségbiztosított megtervezését, kialakítását, szállítását, üzemeltetését és támogatását is vállalja.

A modern fejlesztőeszközök, a rendelkezésre álló 150 szakértő, valamint automatizált kódminőség-ellenőrző rendszerek jelentenek garanciát a minőségi, hosszú távon is értéket képviselő termékekre.

Kiszervezett szakértői munka

Pénzügyi szolgáltató, kereskedő, logisztikai és termelő cégek nem minden esetben rendelkeznek az informatikai projektek kivitelezéséhez szükséges kompetenciával. Saját szakértői bázis felállítása és fenntartása helyett a munkák "outsourcing" vagy "nearshoring" jellegű kiszervezése jelentheti a költség és idő tekintetében leghatékonyabb megoldást - legyen szó tervezésről, kivitelezésről, üzemeltetésről, vagy karbantartásról.

Az üzleti igények gyors és költséghatékony informatikai megvalósítása mellett az elvégzett munka aktuális állapota és minősége is könnyebben áttekinthető válik az SLA metrikák segítségével.

Tanácsadás

Az R&R Software informatikai rendszerekkel és projektekkel kapcsolatos stratégiaépítést, igényfelmérést és -specifikációt, követelmény-egyeztetést, funkcionális specifikáció dokumentumok elkészítését is vállalja.

Big Data

A világszerte internetre csatlakozó készülékek száma 2018-ra valószínűsíthetően megközelíti a 35 milliárdot - ebben az IoT-képes eszközöknek is nagy szerepük van. Ezzel párhuzamosan az általuk, és a felhasználóik, üzemeltetőik által termelt adat mennyisége is folyamatosan növekszik, amely a korábbi megközelítésekkel és eszközökkel nem elemezhető hatékonyan.

Az R&R Software üzleti analtika csoportja a Big Data felhasználási lehetőségek több területére is specializálódott, többek közt a nem tranzakció jellegű adatok elemzésére (social analytics, decision science), valamint tranzakció jellegű adatok elemzésére is (performance management, data exploration).

Internet of Things (IoT)

Az információs társadalom infrastruktúrája, vagyis az "okos" eszközök hálózatba kötése: ezzel képessé téve ezeket a megosztott adatgyűjtésre, kommunikációra. Többek közt az IoT technológiák teszik lehetővé a negyedik ipari forradalom (Industry 4.0) alapját képző kiberfizikai rendszerek létrehozását - de IoT nélkül nem léteznének okos közműhálózatok (smart grid), okos otthonok (smart home), okos városok (smart city) és intelligens tömegközlekedés sem.

Az R&R Software saját megoldásaiban felhasználja az IoT adta lehetőségeket - például a FusionR Sales App területi képviselői rendszerben, és a SMART ENERGY VISION energiamenedzsment-rendszerben is. Egyúttal Big Data megoldásokat kínál az IoT eszközök által generált adatok és tranzakciók elemzéséhez, felfedezéséhez, valamint tranzakció alapon elszámolást végző IoT szolgáltatók részére kínál tömeges elszámoló- és számlázó, valamint ügyfélszolgálati rendszereket.

Blockchain technológia

Az R&R Software folyamatosan törekszik szolgáltatásinak bővítésére, gazdasági és társadalmi körökben is hasznosítható legmodernebb technológiai paradigmák létrehozására, adaptációjára. E törekvésnek köszönhetően a cég 2019. óta kínál blokklánc és DLT (distributed ledger technology) kompetencia-tartományban tanácsadói, rendszertervezési és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat.

A blokklánc (blockchain) megvesztegethetetlen digitális naplója a gazdasági, kereskedelmi, gyártási és logisztikai tranzakcióknak, amely gazdasági vagy államigazgatási szereplők számára az együttműködést akadályozó falak lebontását teszi lehetővé adatkezelés szintjén. A blokklánc technológia alkalmazása új együttműködési modellek, transzparens, megbízható, auditálhatóan megosztott működés lehetőségét hordozza magában.

Az R&R Software a tanácsadói szolgáltatás, és a blokklánc alapú egyedi megoldások fejlesztése mellett Blockchain-as-a-Service megoldásokat is kínál iparági és államigazgatási szereplők részére

Blockchain kínálatot ismertető brosúra letöltése .

e-Kormányzati megoldások

Igényeknek és céloknak megfelelően összeállított IT Konzorciumok vezetőjeként és partnereként az R&R Software több mint 20 év fejlesztési tapasztalatát kínálja piacvezető hazai vállalatok és további szereplők közreműködésével megoldások megtervezéséhez, kialakításához, bevezetéséhez, és hosszú távú fenntartásához..

A kínált megoldások magas hozzáadott értékű hazai termékekre és szaktudásra épülő portfoliója:

• e-Igazságszolgáltatási rendszerek
• e-Közigazgatási rendszerek
• e-Mezőgazdaság
• Okos közművek


Megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatások


Megoldás implementáció

Az R&R Software a Project Management Institute (PMI) előírásainak megfelelő, ISO minőségbiztosítási rendszerben irányított, folyamatosan fejlesztett projektmenedzsment-kompetenciával, az informatikai iparban megszerzett közel 25 éves tapasztalatát felhasználva valósít meg informatikai bevezetési projekteket.

Az R&R Software a minőség, a határidő- és a költségtartás hármas céljával ajánl a megrendelő igényeinek és körülményeiknek megfelelő bevezetési projektet, mely során az úgynevezett „agilis” és "vízesés" módszertanok legjobb elemeit ötvözi.

Szoftverkövetés, karbantartás

Az R&R Software jelentős erőforrásokat fordít termékei folyamatos fejlesztésére, azok technológiai és törvényi követésére - így az Ügyfélnél bevezetett megoldás a verziófrissítéseknek köszönhetően hosszú távon is megőrzi az értékét.

Az R&R Software technológiai partnereinek megoldásai, illetve azokra épülő informatikai rendszerek esetében is vállal karbantartási és követési szolgáltatást.

Támogatási szolgáltatás

Az R&R Software saját, valamint külső szállítótól származó informatikai megoldásokhoz is kínál első, második, és harmadik szintű támogatási szolgáltatást.

A szolgáltatás keretében az R&R Software SLA alapon biztosítja az esetlegesen felmerülő hibák felvételét és kiértékelését, valamint gondoskodik azok elhárításáról, áthidalásáról, szükség esetén eszkalálásáról.

Az R&R Software saját, online támogatási portált is üzemeltet, amelynek segítségével az Ügyfelek jelezhetik és nyomon követhetik igényeiket, illetve az esetleges hibajavítások állapotát.

Üzemeltetési szolgáltatás

Az R&R Software több mint tíz éve kínál Cloud paradigma szerinti üzemeltetést: infrastruktúrákat, platformokat és szoftvereket, mint szolgáltatást (IaaS, PaaS, SaaS).

Igény esetén az Ügyfélnél telepített infrastruktúrák, platformok és szoftverek távoli üzemeltetésére is van lehetőség.

Iparági megoldásaink

Közműszolgáltatás

Az R&R Software víziközmű, távhőszolgáltató, ingatlankezelő és hulladékgazdálkodó szolgáltatók részére kínál átfogó megoldást, amely magában foglalja a vállalatirányítási, az ügyfélkapcsolat-kezelési, a szolgáltatás- és termékkezelési, a tömeges számlázási és a bevételbiztosítási, valamint követeléskezelési funkciókat is.

A folyamatokat központilag, szabályozás alapján irányító és ellenőrző, hazai fejlesztésű FusionR Utility proaktívan támogatja az ügyfélközpontú szolgáltatást, a hatékony munkavégzést, és képes a működéstámogatási, az ügyfélszolgálati és a számlázási tevékenységek konvergens kezelésére - ezáltal ideális megoldás a széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező vállalatok részére.

FusionR Utility brosúra letöltése
A FusionR Sales App mobil munkaerő-támogató rendszer segítségével a FusionR Utility funkciói a terepre is kiterjeszthetők, úgymint: mérőállás-leolvasás, helyszíni felülvizsgálatok és kivitelezési munkák, karbantartás, ügyfélkapcsolati feladatok támogatása, ellenőrzése és irányítása.

FusionR Sales App ismertető weboldal

Kereskedelem és logisztika

A kereskedelmi és logisztikai vállalatok versenyelőnyét a vevői igények gyors és pontos kiszolgálása és az egyedi árazáspolitika adja, amelyhez elengedhetetlen az értékesítési folyamatok és a tömeges rendelésfelvétel támogatása, a kereskedelmi szabályozás érvényesítése és ellenőrzése, valamint a kedvezmények és akciók kampányszerű, precíz kezelése - mindeközben hatékonyan szervezve a külső és belső logisztikát.

Az R&R Software saját tulajdonú és forráskódú, közel 30 évnyi - különböző iparágakban szerzett - tapasztalatával fejlesztett VERK/400 integrált vállalatirányítási rendszere a beépített legjobb iparági gyakorlatok révén javarészt beállítással és paraméterezéssel képes lefedni a kereskedelmi és logisztikai cégek igényeit.

VERK/400 ismertető weboldal
A FusionR Sales App mobil értékesítéstámogató rendszere segítségével a VERK/400 funkciói a terepre is kiterjeszthetők, továbbá a FusionR Sales Calls, FusionR Sales Portal és FusionR Sales Net komponensei segítségével egységes informatikai megoldással támogathatók a vállalati kereskedelmi tevékenység „hagyományos” területi képviselői, telefonos, valamint online csatornái.

FusionR Sales App ismertető weboldal
FusionR Sales Calls termékismertető oldal
FusionR Sales Portal termékismertető oldal
FusionR Sales Net termékismertető oldal

Infokommunikáció

Az egyre inkább összefonódó telekommunikációs és informatikai kiszolgálás a piaci szereplőktől is megköveteli a konvergens, "infokommunikációs" portfóliók kialakítását, melyek a hagyományos telekommunikációs, tartalom-, tranzakció- és informatikai szolgáltatásokat is lefedik.

Az infokommunikációs vállalatok részére kifejlesztett FusionR BSS átfogó megoldást kínál vállalatirányítási és működéstámogatási feladatok ellátására, magában foglalva az ügyfélkapcsolat-kezelési, a szolgáltatás- és termékkezelési, a tömeges számlázási és a bevételbiztosítási, valamint követeléskezelési funkciókat is.

Rugalmasan támogatja a termékek és szolgáltatások fejlesztését, azok gyors piacra vitelét, az előnyt eredményező árazás kialakítását. Képes a konvergens - azaz telekommunikációs és informatikai elemeket egyaránt tartalmazó -, konszolidált szerződések kezelésére és számlázására, melyek kiterjedhetnek az úgynevezett "triple play" és "quadruple play" szolgáltatásokra is.

A FusionR BSS kis- és nagykereskedelmi szolgáltatási szerződések kezelésére, valamint a társszolgáltatói elszámolás támogatására is képes.

FusionR BSS brosúra letöltése

Pénzügyi szolgáltatás

Az R&R Software közel 25 év tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatók - bankok, biztosítók, hitelintézetek - által használt speciális informatikai megoldásokkal kapcsolatos, átfogó követelményekre épülő megoldásfejlesztésben, illetve a specifikus tanácsadói, elemzői, szervezői illetve fejlesztői kompetenciák szolgáltatásában. Az R&R Software kiszervezett szakértőinek jelentős része e területen dolgozik.

A VERK/400 integrált vállalatirányítási rendszer az iparág magas szintű biztonsági és audit követelményeit is teljesítő, megbízható pénzügyi, számviteli és kontrolling megoldást kínál, mely a pénzügyi szolgáltatók körében piacvezető IBM System i (AS/400) platformon üzemel.

VERK/400 ismertető weboldal
Az integrált pénzügyi szolgáltatásokat kínáló, ügyfél- és termékkezelési igényekkel rendelkező, tömeges elszámolást végző pénzügyi szolgáltatók részére a FusionR vállalatirányítási és működéstámogatási rendszer kínál minden igényt lefedő megoldást.

FusionR BSS brosúra letöltése

Városgazdálkodás és városüzemeltetés

Az R&R Software FusionR termékvonala átfogó, az "okos város" koncepcióba illeszkedő megoldást kínál, amely magában foglalja a városi szolgáltatók központi irányítását, ellenőrzését és támogatását.

A pénzügyi, kontrolling, illetve a vállalati működési szinergiák kiaknázásával növelhető a hatékonyság és az eredményesség, miközben a központi, egységes informatikai megoldás csökkenti a beruházási és fenntartási költségeket.

A FusionR Utility konszolidálja a vállalatirányítási, ügyfélkapcsolat-kezelési, konvergens szolgáltatás-menedzsment, tömeges számlázási, bevételbiztosítási, valamint követeléskezelési funkciókat is.

FusionR Utility brosúra letöltése

Gyártás és termelés

A termelő vállalatok számára jellemzően a termelési, a minőségirányítási, a beszerzési, az értékesítési, a pénzügyi, a vevőszolgálati, valamint a külső és belső logisztikai feladatok szervezése, összehangolása és optimalizálása jelenti a hatékony működés kulcsát.

A legjobb iparági gyakorlatokat beépítve tartalmazó VERK/400 integrált vállalatirányítási rendszer automatizálja az információáramlást, a tényadatok rögzítését, és stabil alapot biztosít a kontrolling feladatok végrehajtásához.

VERK/400 ismertető weboldal
A FusionR Sales App mobil értékesítéstámogató rendszere segítségével a VERK/400 funkciói a terepre is kiterjeszthetők.

FusionR Sales App ismertető weboldal

Gépjármű-kereskedelem és szervíz

Gépjármű-importőrök, márkakereskedések és szervizpontok részére a Vector CDP-n alapulú cDMS csomag kínál integrált vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást. A cégen belül lezajló üzleti folyamatok mellett az ügyfelekkel történő interakciót, illetve a gépjárműgyártói rendszerekkel történő adatcserét is támogatja, irányítja és ellenőrzi. Architektúrájának köszönhetően a több telephelyes, több autómárkás működés is biztosított.

cDMS ismertető weboldal