VERK/400 és FusionR SFA bevezetés a Zsákai Kft-nél
2014-12-15
Gartner tanulmány – üzleti analitika megoldások a piacon
2015-03-18

Auditált közműszolgáltatói számlázási rendszerek

Az R&R Software FusionR Utility közműszolgáltatói rendszere elősegítette a törvényi előírás teljesítését.

A víziközmű-szolgáltatók számlázási rendszereinek tanúsítását a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. tv. 63. §. (5)-(9) bekezdései, valamint ehhez kapcsolódóan az elektronikus információbiztonságról szóló 2011. évi L. tv. és a 77/2013. NFM rendelet írják elő. A jogszabályi előírások célja azt biztosítani, hogy a számlát csak olyan számlázási rendszerből lehessen kiállítani, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A fenti előírások tekintetében „számlázási rendszer” alatt a számlát előállító szoftver program, a szolgáltató informatikai infrastruktúrájának ehhez kapcsolódó komponensei, valamint az ezek használatával és üzemeltetésével összefüggő szabályozások és folyamatok összessége értendők.

Az R&R Software jelentős erőforrást allokál arra, hogy szállított rendszerei és megoldásai hosszú távon megőrizzék értéküket: mind technológiai, mind szolgáltatási minőség tekintetben élenjárjanak, valamint megfeleljenek a törvényi, szabályozói kötelezettségeknek. Fontos azonban az is, hogy FusionR Utility ügyfeleinél a rövid határidő alatt végrehajtandó zártsági tanúsításban proaktívan közreműködjön. Ezen célok figyelembevételével 2014 szeptemberében felkérte a számlázási rendszereket a fenti törvényi előírás szerint tanúsító Hunguard Kft-t, hogy végezze el a közműszolgáltatók részére kínált, saját fejlesztésű FusionR Utility rendszer előzetes termékvizsgálatát.

rr_kreativ

 

A FusionR Utility rendszeren elvégzett előzetes termékvizsgálat célja az volt, hogy az auditor megismerhesse a számlázási szoftvermodul rendszertanúsítás szempontjából lényeges funkcióit, képességeit és tulajdonságait – valamint az R&R Software igénykezelési és fejlesztési eljárásait és folyamatait, különös tekintettel a számlázási szoftvermodul biztonsági és számlázási funkcióinak fejlesztésével összefüggésben.

Az előzetes termékvizsgálat során az R&R Software valamennyi kérdésre megfelelő választ tudott adni, a FusionR képességei és dokumentációja, fejlesztési és szállítási szabályozása megfelel a törvényalkotó által támasztott követelményeknek, az Auditor nem rögzített „nem elfogadott” követelményt. A vizsgálatot végző Hunguard Kft. munkatársak visszajelzései alapján az R&R Software nagyvállalati minőségű eszközökkel, folyamatokkal és technológiával végzi a FusionR Utility fejlesztését, szállítását és karbantartását.

Az előzetes termékvizsgálat eredményét dokumentáló vizsgálati jelentés lehetővé tette az R&R Software FusionR Utility szoftverére épülő számlázási rendszerrel rendelkező ügyfelei számára – többek közt a Nyírségvíz Zrt. és a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére – hogy biztonsággal, rövidebb átfutási idővel, jelentősen alacsonyabb szakértői ráfordítással minősíttessék számlázási rendszereiket, határidőben megfelelve a törvényi előírásoknak. Az R&R Software – a törvényi megfelelés karbantartás-követési szolgáltatás keretein belül való biztosításán kívül – számos beruházást indított az elmúlt években termékei minőségének folyamatos továbbfejlesztésére, új termékek és kiegészítő komponensek fejlesztésére.