Négy fiatal tehetséget támogat az R&R Software
2012-05-22
Innováció és fejlesztés: 2011 eredményei
2012-06-01

Informatika az energetikában és közműszolgáltatásban

Informatikai rendszerekkel támogatott, konszolidált működéssel teremthető meg az ügyfélközpontú, hatékony, a szabályozók és EU által előírt kötelezettségeknek megfelelő szolgáltatás.

Nem titkolt tény, hogy napjainkban a közműszolgáltatói piacon kiemelt fontosságot kap a hagyományos „ellátó” szerep helyett a versenyszemlélet. Ily módon e cégek működése egyre jobban hasonul az eredetileg is a versenyszférában indulókéhoz, ahol a siker fenntartása, de sokszor a talpon maradás is gyors reakcióidőt és hatékony, ügyfélközpontú működést igényel. Ezek csak a működés szigorú tervezésével és felügyeletével érhetők el, amelyen belül kiemelten fontos a beruházások, az operatív kiadások tény-terv ütköztetése, a kinnlevőségek kezelése, valamint a partnerek, előfizetők és fogyasztók nyilvántartása, a velük fenntartott kapcsolat proaktív kezelése.  Ezen igények egyértelműen a támogató informatikai rendszerek széleskörű alkalmazásának irányába mutatnak.

 

ERP rendszerek

Minden növekvő vállalat működésében elérkezik az az ügyfélszám, vagy forgalom, amely indokolttá teszi a rendszeresen végrehajtott folyamatok kontrollálható, integrált informatikai környezetbe helyezését.  Ilyenkor kerülnek képbe a vállalatirányítási rendszerek, amelyek jelentősen lecsökkentik a cég működéséhez szükséges adminisztrációt, és megszüntetik a felesleges, duplikált rögzítést. Elsődleges feladatuk eszköz-, készlet-, és pénzügyi gazdálkodás kezelése és nyilvántartása – így közmű-szolgáltatók mellett felügyeleti szervek, ellenőrző hatóságok számára is hasznosnak bizonyulhatnak.

 

BSS rendszerek

A vevőközpontú kiszolgálás, a partnerkapcsolatokból adódó értékesítési potenciál kiaknázása, a széles szolgáltatási kört ellátó központi irányítás és kontrolling teremti meg a globalizált piacon a helyi szolgáltatók versenyképességét. Az ehhez kötődő feladatok magukban foglalják ügyfélkapcsolat-menedzsmentet, kinnlevőség- és követeléskezelést, a tömeges számlázást, de közművek esetében egyéb specifikus funkciókat is, úgymint; a szolgáltatási helyek, végpontok, kapcsolódó hálózati elemek nyilvántartása, a mérőegységek kezelése, fogyasztási adat gyűjtés – leolvasás, cserék, karbantartási feladatok kezelése. Egy jól működő támogató informatikai rendszer tehát a működéstámogatási, értékesítési, és bevétel-biztosítási folyamatainak központi, szabályozott irányítását és kiszolgálását valósítja meg. Képes a különböző típusú szolgáltatások működéstámogatási, valamint ügyfélszolgálati és számlázási tevékenységeinek egységes, konvergens kezelésére; ezáltal ideális megoldás az összetett szolgáltatási portfólióval rendelkező szolgáltatók számára. Megfelelő kiépítés esetén lehetővé válik szolgáltatási körök és azt nyújtó vállalatok vagy divíziók egységes kezelése, a közműszolgáltatói holding központi irányítása, ellenőrzése. A termék-, partner-, valamint értékesítési folyamatmenedzsment támogatásnak köszönhetően lehetővé válik az ügyfélközpontú kiszolgálás, az egyablakos ügyintézés, a partner valamennyi szolgáltatását tartalmazó számla, és a teljes szolgáltatási körre kiterjedő, központosított bevétel biztosítás, követelés-kezelés.
Üzleti Analtika

Informatikában továbbra is növekszik az üzleti intelligencia és vezetői döntéstámogató rendszerek népszerűsége. Ezek a meglevő vállalatirányítási rendszer adataira épülve képesek azokat elemezni, majd a begyűjtött információból adattárházakat, előre definiált kimutatásokat, ad-hoc alapon működő lekérdezéseket megvalósítani. A tervezés-elemzés megfelelő tapasztalattal pénzügyi adatok mellett fogyasztási adatokra, vagy épp műszaki-karbantartási adatok mérőszámaira is kiterjeszthető. Használatuk nem igényel komoly, mély informatikai tudást, így vezetők számára ideális eszközt adhat megalapozott döntések meghozásához – egyes rendszerek visszacsatolás révén még a meghozott döntés kivitelezését is segítik megtervezni. A szabályozói és felügyeleti jelentési kötelezettségek teljesítésének zárt, auditálható és hatékony módja az üzleti intelligenciára építő adattárház és jelentési rendszerek kialakítása.
Mobil FFA rendszerek

A munka azonban a központ és a telephelyek falain kívül is folyik – szerencsére napjaink megbízható hardveres, szoftveres és hálózati eszközei olyan rendszer megvalósítását teszik lehetővé, amely a rendelkezésre állási és adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően, on-line képes működni. Okostelefonokat és táblagépeket, vagy speciális helyzetekben ipari kialakítású kézi számítógépeket alkalmazó mobil üzleti rendszerekkel olyan eszközt adhatunk a terepen dolgozó munkatársak kezébe, amely egyszerre segít a távolról végzett munka irányításában és támogatásában, mindeközben az onnan származó információ is azonnali, on-line kapcsolattal képes bekerülni a központi rendszerbe a cég telephelyén. Legyen szó mérőleolvasásról vagy műszaki karbantartási feladatokról, informatikai támogatással azok a legkisebb hibalehetőséggel, maximális hatékonysággal oldhatók meg.  A beépített térképalkalmazásoknak és GPS-vevőknek köszönhetően a látogatási útvonalak, túratervek optimalizálhatók, így csökkentve a költségeket. Adatgyűjtéshez az eszköz beépített fényképezőgépe vagy vonalkódolvasó egysége is munkára fogható, így például mérőórák dokumentálásánál nincs szükség külön fotóeszközre, és arról való digitalizálásra. A rendszer elektronikus távoktatási lehetőséget is kínál a felhasználóknak.
Elektronikus számlázás és dokumentumkezelés

Nem új keletű, bár itthon még csak most kezd elterjedni az elektronikus dokumentum és számlakezelés. Egy jól működő EDM rendszer segítségével a papír formátum előállítása, tárolása és logisztikája is megtakarítható, ezzel további jelentős költségeket takarítva meg – a teljes beruházás pusztán a másodpéldányok elektronikus archiválásával, 300 ezer kibocsátott számla után megtérülhet. Az elektronikus számlák kibocsátására való felkészültséget ráadásul az Európai Unió direktívái is megkövetelik, részben környezetvédelmi okokra hivatkozva.

 

R&R Software és a vállalati üzleti alkalmazások

Az R&R Software száz százalékban hazai, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló informatikai szakemberek tulajdonában álló szoftverház. Az 1991-es alapítása óta mindvégig nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai vállalati üzleti alkalmazás szállító és fejlesztő vállalatok közé sorolják. Az R&R Software saját fejlesztésű FusionR termékvonala számos szolgáltató és közmű vállalat számára jelent sikeres megoldást az ügyfélkapcsolati, vállalatirányítási és döntéstámogatási feladatokra. Az R&R Software emellett sokrétű tapasztalataira és innovatív technológiai kompetenciájára építve vállalja egyedi ügyfél igényekre épülő rendszerek megvalósítását, a tervezéstől a fejlesztésen át a bevezetésig. Speciális fejlesztési projektekhez szakértői outsourcing szolgáltatást is kínál.

Az R&R Software erős pénzügyi háttere, kiegyensúlyozott gazdálkodása, mintegy 140 foglalkoztatott szakértőre épülő kompetencia bázisa, a 20 éves eredményes működése és különböző iparágakban jelentős referencia bázisa stabil hátteret, folyamatos termékfejlesztése hosszú távú eredményes együttműködést, partnerséget kínál ügyfelei részére.

Az R&R Software üzleti stratégiájának és minőségbiztosítási rendszerének fókuszában vevőinek sikere és elégedettsége áll: a cég teljes tevékenysége ISO 9001:2008 minőségbiztosított, az ügyfelek pozitív véleményét pedig rendszeres felmérések igazolják.

Az R&R Software termékeit innováció, minőség és rugalmasság jellemzik. A sikeres projekteket olyan stratégiai partnerek segítik, mint az Oracle, illetve az IBM. A termékek és a szolgáltatások rugalmasságát bizonyítja a több mint 110 ügyfélből álló referenciabázis, amelyet a különböző iparágakban működő multinacionális és hazai középvállalatok alkotnak.
Az R&R Software referenciái az energiaiparban és a közműszolgáltatásban. (LINKELNI!)

 

Az eredeti cikk a  Magyar Energetika Magazin 2012. májusi számában olvasható.