Portré: Kovács Gergely zongoraművész
2015-09-07
Ügyfélszolgálati fejlesztések a cDMS csomagban
2015-09-21

Támogatás nagyvállalati energetikai kötelezettségek teljesítéséhez

A 250 főnél többet foglalkoztató, vagy évi 50 millió Eurónál nagyobb árbevételű vállalatoknak új kötelezettsége keletkezett az energiahatékonysággal kapcsolatban.

 

Az Országgyűlés május 12-én fogadta el az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt – összhangban az EU 3×20 stratégiai vállalásával, és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU direktívával. A törvény a nagyvállalatok számára előírja az energiaaudit (más néven veszteségfeltárás) elvégzését 4 évente: mentesülnek azonban a kötelezettségek alól azok a cégek, amelyek EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetnek.

Az első energiaauditot először 2015. december 5-ig kell elvégezniük a nagyvállalatoknak, de az Energetikai és Közműszabályozási Hivtal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt. A bírság a 2016. december 31-ikei határidőtől azonban 10 000 000 forintig terjedhet.

Golden lightbulb,  creative symbol  of  renewable energy sources

Az audittal szemben támasztott minimum követelmények:

Az energiafogyasztással kapcsolatos megállapításoknak mért és visszakövethető, naprakész adatokra kell épülniük.

– Ki kell terjedniük az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.

– Életciklus-költség elemzést is tartalmazniuk kell.

– Továbbá az alábbi pontokra mindenképp szükséges kitérnie:

a) az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására;
b) a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására;
c) az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására;
d) a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

– Az energiahatékonyság javítására irányuló javaslatokat kell tartalmaznia, számszerűsített megtakarításokkal kiegészítve.

– Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia az intézkedéseket:

a) beruházást nem igénylő (egyszerű),
b) támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
c) jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

 

Az R&R Software partnerével, a Future Energy Kft-vel közösen fejlesztette ki a SMART ENERGY VISION energiamenedzsment-rendszert, amely Cloud és IoT (Internet of Things) alapokon biztosítja az energiamenedzsment-szolgáltatások legszélesebb palettáját. A SMART ENERGY VISION segítségével nagy pontossággal, valós időben mérhető és monitorozható az elektromos és egyéb vezetékes közmű-felhasználás, valamint megújuló- és zöldenergia-termelés. 

Az innovatív, beépített üzleti analitika eszköz elemzőfunkciók széles skáláját biztosítja az adatok értékeléséhez; segítségével mind az energiaaudithoz szükséges fogyasztási adatok előállítása, mind pedig az EN ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerek alapjának megteremtése biztosítható.

A SMART ENERGY VISION energiamenedzsment-rendszer Cloud alapokon, szolgáltatásként is igénybe vehető.