„Autó mint Szolgáltatás” paradigmát támogató informatikai platform megvalósítása
2023-08-08

Zenei előadás közvetítő, közösségi hardver-szoftver platform és célalkalmazás fejlesztése

Zenei előadás közvetítő, közösségi hardver-szoftver platform és célalkalmazás fejlesztése

A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00027

Közlemény: projekt zárás, 2024. január 19.

A projekt célja, a R & R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyeket az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el. 

A projekt tárgya: Zenei előadás közvetítő, közösségi hardver-szoftver platform és célalkalmazás fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 477 733 991 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása: 

A COVID-19 világjárvány okozta lezárások és kijárási korlátozások az élet számos területére nagy hatást gyakorolnak. A „távjelenlét” kihívásaival 2020. során megismerkedett a közvélemény: egyes rétegeket, például az előadóművészeket kiemelten érintették azonban az „otthoni előadások” összetettebb, sokrétűbb kihívásai. 

A jelenlegi távjelenlét- és ún. „streaming” eszközök elsősorban az emberi beszédhang jellegzetességeire optimalizáltak: így a zenei előadásokhoz szükséges hangátvitel megfelelő minősége (frekvencia, dinamika), a párhuzamosan több kamerával történő közvetítés, a szakadás- és akadozásmentes, alacsony késleltetésű közvetítés nem biztosítható. Nem állnak rendelkezésre azok az integrált hardver eszköz és szolgáltatás kiszolgáló platform lehetőségek, melyek a zenei előadások közvetítéséhez professzionális, egyszerűen, akár otthoni körülmények között egyedül is használható, integrált rendszerben teszik elérhetővé e képességeket széles felhasználói és művészi rétegek részére. 

A művészi előadások jó minőségű közvetítése több tízezer USD értékű eszközökkel és profi személyzettel technikailag jelenleg is megoldható – ezek azonban jellemzően nem állnak rendelkezésre időben és térben bármely előadóművész részére. A kifejlesztendő platfrom tartalmazza a az ehhez szükséges integrált hardver és szoftver komponenseket, mellyel a szükséges minőséget biztosító képességek bármely felhasználószámára elérhetővé válnak.

A napjainkra széles rétégek részére elérhető vált, otthoni eszközök/gépek fejlettségüket tekintve eljutottak oda, hogy célnak megfelelő kiépítéssel és szoftveres funkciókkal, illetve Cloud szolgáltatásokkal, hogy lehetővé teszik a minőségi, elérhető élő közvetítést. 

A kifejlesztendő platform lehetővé teszi, hogy az előadók és a hallgatók közösségként működjenek, és a megfelelő minőségű közvetítés mellett integráltan alkalmazhatják a szükséges további lehetőségeket, mint pl.: a naptár, ajánlások, események keresése, jegyvásárlás, elszámolás, közösségi funkciók, gamification. A platformon nyújtott szolgáltatásokhoz elérhetővé válnak a szükséges szerződéses, díjelszámolási és biztonságos fizetési funkciók. 

Agilis, 2 éves projekt keretein belül megvalósított és piacra vihető, nemzetközi szaktekintély klasszikus zenész vezetésével, globális piaci termék konstruktőr szakértők bevonásával, hazai szoftver és hardver specialisták fejlesztésében megvalósított, a fenti kérdésekre választ adó, digitális művészi előadások közvetítését lehetővé tévő, magas hazai hozzáadott értékkel bíró, globális digitális megoldás (szolgáltatás platform).

Előzetes piackutatás alapján hasonló megoldással megvalósított szolgáltatásra még nincs példa, a kereslet, így pedig a piaci potenciál kiemelten az Egyesült Államokban, Ázsiában és Európában is jelentős.

Az elmúlt időszakban számos, korábban adott helyszínhez kötött tevékenység otthoni, minőségi megvalósításához alkalmazható termék és szolgáltatás ért el számottevő piaci részesedést, pl. a Peloton és a Mirror.

 

Projekt előrehaladás a 2. (záró) mérföldkő kapcsán (2024. 01. 19)

Az eredeti ütemtervnek megfelelően elkészült a platform és célalkalmazás első, illetve annak továbbfejlesztésével a második verziója, amely második verzió funkciók tekintetében piaci bevezetésre alkalmas, használati tapasztalatok alapján továbbfejlesztett és optimalizált, disztribúciót, kapacitást és kiberbiztonságot tekintve pedig a publikus, nagyságrendileg több ezer felhasználó kiszolgálására alkalmas.

A második mérföldkőig több mint 96 Millió Ft értékű, a fejlesztéshez nélkülözhetetlen eszközt szereztünk be, amelyek mind kiszolgáló (szerver), mind pedig kliens oldalon lehetővé tették illetve teszik a kép- és hangminőség, az üzleti-kereskedelmi folyamatok,  illetve a skálázhatóság fejlesztését és tesztelését, igazodva a napjainkban sztenderddé vált távmunka-igények megnövekedett mobilitási és biztonsági, valamint üzembiztonsági szempontjaihoz.

A második mérföldkőig több mint 410 Millió Ft értékű alvállalkozói szolgáltatást vettünk igénybe, amelynek keretében partnereink az alábbi feladatokat végezték el:

  • Megvalósításhoz rendelkezésre álló back-end és front-end szoftver platformok (SaaS, PaaS), eszközök (IaaS), SDK-k, API-k, library-k kvalitatív felmérése, elemzése-vizsgálata, szakmai javaslatok elkészítése megvalósításra
  • Megvalósítás során minőségbiztosítás tervezése és végrehajtása (pl.: fenntarthatóság, biztonság, szoftverminőség)
  • Független, „harmadik fél” tesztkörnyezetek felépítése, modellezése, üzemeltetése specifikáció alapján
  • Szoftveres perifériák – például beépített, szoftveres feldolgozóképességgel rendelkező audiovizuális eszközök – szoftverintegrációs tesztelése, kiértékelése (pl.: megvalósíthatóság, teljesítmény, fenntarthatóság)
  • Perifériákkal kapcsolatos labormérések elvégzése (pl.: késleltetési idők, zavarszűrési képesség)
  • UX (user experience), felhasználói élmény tesztek
  • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
  • A fenti tervezési, minőségbiztosítási feladatok mellett specifikus szoftverfejlesztési szolgáltatás, amely fejlesztések a back-end (szerver oldali) kiszolgáló komponensek megvalósítására és szállítói tesztelésére terjedt ki az R&R Software Zrt. specifikációinak megfelelően.

Az eredeti projekt tervhez képest – válaszolva napjaink információbiztonsági és kiber-biztonsági kihívásaira – növeltük az e területen igénybevett tanácsadás mennyiségét, amelyre az eszköz beszerzések versenyeztetési eljárásai során elért megtakarítások, illetve az eszköz igények optimalizálása adott keretet.

A fejlesztés és a pályázat feladataiban az R&R Software Zrt. munkatársai összesen 240 Millió Ft-ot meghaladó értékben vettek részt.

A projekt teljes pénzügyi és szakmai készültsége így 100 százalékos, összességében 796 223 318 Ft értékű, amelynek támogatástartalma 477 733 991 Ft.

György Ádám zongarművész és Kovács Gergely zongoraművész Budapest és New York között, élőben tesztelik a megoldás piaci előnyét biztosító, magas minőségű, egyszerre több, vezeték nélküli kameraképet párhuzamosan alkalmazó, alacsony késleltetésű kép- és hangátvitelt, és a gyakorlás során illusztrációs felületnek használható, digitális ceruzával is együttműködő, mindkét fél által kezelhető vektoros rajztáblát

A projekt lezárását követően, annak fenntartási időszakában az eredeti terveknek megfelelően az elkészült platform piaci hasznosítását fogjuk végezni.