szepho
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
2015-04-22

 

1898-ban megépült Szombathely első vízműve, ezzel kezdődött el a VASIVÍZ ZRt. XIX. századra visszanyúló története. 2006. január 1-től a társaság neve VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid nevén: VASIVÍZ ZRt. A társaság fő tevékenységei: ivóvíztermelés, kezelés és elosztás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás és fürdőszolgáltatás.

A VASIVÍZ ZRt. 207 településen mintegy 244. 000 lakos vízellátását és 105 településen mintegy 215.000 lakos szennyvízelvezetését és –tisztítását látja el.  A VASIVÍZ ZRt. értékesítésének nettó árbevétele 2013-ban és 2014-ben közel 6 milliárd forint volt. Székhelyén, 3 telephelyén és 3 fióktelepén 630 fő alkalmazottat foglalkoztat.

 

FusionR Utility vállalatirányítási és működéstámogatási rendszer bevezetése a VASIVÍZ ZRt-nél

A VASIVÍZ ZRt. 2013-ban döntött úgy, hogy a víziközmű szolgáltatói konszolidációból adódóan, a megnövekedett szolgáltatási terület ügyfélközpontú kiszolgálásának, illetve a rezsicsökkentést lehetővé tevő működési hatékonyság növelési szempontok figyelembe vételével új Integrált Vállalatirányítási Rendszert (IVIR) vezet be. Az új rendszernek meg kellett felelnie a 2011. évi CCIX. tv. 63. §. (5)-(9) bekezdéseinek, valamint ehhez kapcsolódóan az elektronikus információbiztonságról szóló 2011. évi L. törvénynek és a 77/2013. NFM rendeletnek is. A beszerzés közbeszerzési pályázat keretében történt.

A törvényi követelményeknek megfelelő, auditált számlázási rendszer bevezetése mellett a VASIVÍZ ZRt. céljai között szerepelt a hatékonyság javítása, valamint az átláthatóbb és ügyfél-orientáltabb működés alapjainak megteremtése is, mely célt a szolgáltatás és gazdálkodás igen széles körű informatikai támogatásával tartotta elérhetőnek. Mindezekből következően a bevezetendő integrált rendszernek ki kellett terjednie a következő lényeges területekre:

  1. Közüzemi díjszámlázás
  2. Ügyfélszolgálat
  3. Behajtás
  4. Pénzügy
  5. Számvitel
  6. Tárgyieszköz-gazdálkodás
  7. Beszerzés és készletgazdálkodás
  8. Beruházások és vállalkozásban végzett kivitelezés menedzsmentje
  9. Kontrolling
  10. Integráció a VASIVÍZ ZRt. alábbi rendszereivel: Bér- és munkaügyi, humánpolitikai rendszer, Műszaki Információs Rendszer, Mérőleolvasó rendszer, Dokumentumkezelő rendszer

A bevezetendő rendszerre vonatkozó követelmények naturáliákban: 160, egyedi belépési azonosítóval rendelkező rendszerfelhasználó kiszolgálása, 87.000 db közüzemi szerződés kezelése, átlagosan 1.700 db havi, 2.100 db éves, valamint 71.200 db féléves leolvasás adatainak fogadása, és a részszámlákkal együtt éves szinten 650.000 db közüzemi díjszámla elkészítése.

A közbeszerzési pályázatot az R&R Software Zrt. nyerte el a fenti követelményeknek maximálisan megfelelő FusionR Utility és ERP integrált vállalatirányítási és működéstámogatási rendszerének bevezetésére adott ajánlattal.

A vízi közmű szolgáltatók 2015-től csak auditált számlázási rendszerből bocsáthatnak ki érvényes számlát. A számlázási rendszer audit követelmények teljesítését segítette a VASIVÍZ ZRt. részére az a tény, hogy a FusionR Utility Rendszer számlázási moduljai a Hunguard Kft. felülvizsgálata szerint megfelelnek a törvényi követelményeknek, ((link: http://ceginfo.computerworld.hu/rr-software-zrt./auditalt-kozmuszolgaltatoi-szamlazasi-rendszerek.html)).

A projekt vállalkozási szerződésben éles üzemi átállásra 2015. március 31-ét jelölték meg a felek annak érdekében, hogy az előzőleg használt informatikai rendszer tanúsításának költségei, valamint az évközi rendszerátállás költségei megtakaríthatók legyenek.

A VASIVÍZ ZRt. és az R&R Software Zrt. közös erőfeszítéseinek köszönhetően előteljesítéssel, 2015. február 10-én sikerült elérni az éles indulás mérföldkövet, mely naptól a VASIVÍZ munkatársai elkezdhették a 2015. évre vonatkozó, a fentebbi 10 pontban felsorolt területekre vonatkozó gazdasági események kezelését és könyvelését az újonnan bevezetett FusionR Utility és ERP rendszerben. Ugyanezen napon a VASIVÍZ ZRt. megkezdte a 2015-ös számlák kibocsátást, így fennakadás – és a számlázási periódus módosulása – nélkül, naprakészen állt át az R&R Software Zrt. által bevezetett rendszer használatára. A számlázás az összes felhasználó és számlatípus esetében azóta is folyamatos.

 

Víziközmű-konszolidáció

2015 januárjára az addigi 400 helyett mindössze 42 víziközmű-szolgáltató vállalat maradt; melyek mérethatékonyságban, gazdálkodási képességben, a fenntartható működtetésben az egyes térségek adottságaihoz igazodva igyekeznek a legjobb és legkedvezőbb szolgáltatást nyújtani felhasználóiknak.

A VASIVÍZ ZRt. az IVIR bevezetési projekt ideje alatt vette át Celldömölk város, valamint a Sárvár-Víz Kft. által kiszolgált települések vízszolgáltatási, valamint a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatásainak ellátását.   Az új felhasználók miatti extra migrációs feladat a VASIVÍZ ZRt. és az R&R Software Zrt. szakértőinek, valamint a FusionR Utility Rendszer rugalmasságának köszönhetően nem igényelte sem a szoftverspecifikáció, sem pedig a projekt határidő módosítását.

A FusionR Utility Rendszer a víziközmű-szolgáltatók teljes értékesítési, ügyfélszolgálati, számlázási, követeléskezelési, valamint gazdaságirányítási, pénzügyi és kontrolling tevékenységeit is lefedi – egyedülálló rugalmasságának köszönhetően pedig a víziközmű-konszolidációt is támogatja.

 

FusionR Utility termékismertető brosúra letöltése