Komplex technológiai és infrastrukturális fejlesztés megvalósítása az R&R Software Zrt-nél
2009-03-27
Az R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. komplex technológiai fejlesztése
2010-03-27

Web 3.0 paradigmán alapuló Virtual Business Support System platform és prototípus elkészítése az R&R Software Zrt-nél

Pályázati azonosító: KMOP-1.1.1-09/1-2009-0014 

Web 3.0 paradigmán alapuló Virtual Business Support System platform és prototípus elkészítése az R&R Software Zrt-nél

 

A 2007-2008 –as két „válság” évben az R&R Software a lecsökkent piaci megrendelései mellett fő prioritásának tekintette a termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztését, felkészülni a válságot követő időszakra, illetve a kompetencia bázisának, szakértőinek megtartását, foglalkoztatását. A célok elérése érdekében belső forrásai és kapacitásai felhasználásával jelentős beruházásokat indított új termékfejlesztésekre – mind VERK/400, mind cDMS, mind FusionR termékei területén.

Az Internet alapú szolgáltatások fejlődősét figyelembe véve az R&R Software olyan kutatás – fejlesztési projekt megvalósításáról döntött, mely nem csak konkrét, aktuális piaci igények szerinti alkalmazás fejlesztésre, hanem a megtervezett hosszú távú technológiai és szolgáltatás modell stratégiai kutatására és fejlesztésére koncentrál, ezen a területen aktív egyetemi kutató központok szolgáltatását és eredményeit is igénybe véve. A tervek szerint ez teremti meg az alapját annak, hogy az új technológiai és szolgáltatási modellekre épülő termékekkel és szolgáltatásokkal kellő időben tudjon piacra lépni.

A projekt célja egy olyan internetes alkalmazás szolgáltatás integrációs platform létrehozása, ahol az integrációt nem az alkalmazói rendszereket vagy azok szolgáltatásait nyújtó informatikai szakértő szereplők, hanem maguk az integrált alkalmazást igénylő végfelhasználók állítanak össze az interneten elérhető, a platformba illeszkedő alkalmazás szolgáltatói rendszerekből.

A végfelhasználói igény szerint összeállított alkalmazói rendszerhez a végfelhasználó szolgáltatásként fér hozzá. Az integrált alkalmazói rendszer az internetes felhőben, több kiszolgálóból álló hálózatban testesül meg.

A projekt eredménye a formálódó Semantic WEB paradigma szemantikus modell elemeinek és eszközeinek (RDF Resource Description Framework, OWL Web Ontology Language, SPARQL Protocol and RDF Query Language) egy olyan gyakorlati alkalmazása, mely révén előálló platform az üzleti területen is felhasználható, mely platformon üzleti célú alkalmazás szolgáltatás hálózat építhető ki.

A prototípus a jelenlegi informatikai alkalmazói rendszerekhez mérten teljesen újszerű végfelhasználói élményt biztosít. Előrevetíti olyan, a telekommunikációs szolgáltatásokra (mobil és fix internet, hang, video) vertikálisan integrált informatikai szolgáltatás integrációs és rendelkezésre állási szint elérhetőségét nagyszámú végfelhasználó, KKV-k és mikro-vállalkozások számára is, mely szolgáltatás szint jelenleg csak nagyértékű informatikai beruházásokra képes nagyvállalatok számára elérhetőek.

A kutatás – fejlesztési projekt megvalósítási határideje 2011. december.

Támogatás összege: 148.356.164 Ft

Támogató szervezet:

img_logo.eu_small

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu
nfu@nfu.gov.hu
info vonal: +36 (40) 638-638

Közreműködő szervezet: 

MAG+logo+R&R+honlapra+151x61

 

 

 

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
www.magzrt.hu
info@magzrt.hu
ügyfélszolgálat: +36 (40) 200-617